Emocje są jak napęd dla naszego rozumu, pozwalają poznać to, co piękne i wyznaczyć cel, natomiast rozum jest, i powinien być, środkiem do jego osiągnięcia.

Żyć szczęśliwie […] wszyscy pragniemy, ale nie wszyscy potrafią zdać sobie jasno sprawę, na czym polega życie szczęśliwe. I do tego stopnia nie jest łatwo osiągnąć życie szczęśliwe, że każdy, jeżeli tylko zbłądzi z właściwej drogi, tym bardziej się od niego oddala, im szybciej do niego stara się dotrzeć.

Seneka

Problem radzenia sobie z emocjami

Według statystyk policyjnych w ciągu ostatniego roku doszło do 5276 prób samobójczych. Od roku 2013 notuje się ich stopniowy spadek, co nie zmienia faktu, że problem jest niezwykle doniosły, a przeważającej części dotyczy właśnie mężczyzn. Dlaczego tak się dzieje?

Błędem w analizowaniu przyczyn samobójstw jest zawężanie motywacji sprawców do jednostkowych sytuacji. Psychiatrzy zaznaczają, że na przyczyny składają się całe ciągi powiązanych ze sobą zdarzeń. W obecnych czasach media w znacznym stopniu ułatwiają dostęp do treści, które opisują metody popełniania samobójstw, a nawet ukazują ich wykonanie, co w niektórych przypadkach, ułatwia podjęcie decyzji.

W największej ilości przypadków, jako przyczynę podaje się chorobę psychiczną, przewlekłe choroby cielesne oraz nieporozumienia rodzinne i zawody miłosne. W 2016 r. „tylko” 7,3% samobójstw powiązano z przyczynami ekonomicznymi (niestabilne zatrudnienie, problemy z utrzymaniem). Statystyki w żaden sposób nie ujmują problemu depresji, która mogła zostać zaliczona do kategorii chorób psychicznych. Rzadko kto targa się na swoje życie pod wpływem impulsu.

Gdzie może leżeć problem?

Tak, jak osoba skłonna popełnić samobójstwo nie podejmuje decyzji w jednej chwili, tak samo ciężko odwieść kogoś od złych myśli i depresji jedną rozmową. Nad zmianą toku myślenia trzeba popracować, a przede wszystkim trzeba zmienić czynniki, które wpływają na nastrój i rozumienie otaczającej rzeczywistości. To, jak ludzie postrzegają swoje problemy, jest rzeczą niewymierną, są ludzie twardsi i słabsi. Daje to jednak poszlakę, że sedno zrozumienia i poradzenia sobie z problemem leży wewnątrz nas.

Ludzie narodzili się ku wzajemnej pomocy, gniew na zniszczenie. Ludzie pragną się łączyć, gniew chce rozdzielać; człowiek chce pomagać, gniew szkodzić; człowiek wspiera nawet nieznajomych, gniew uderza nawet w najbliższych; człowiek gotów jest poświęcić się dla dobra innych, gniew się narazi na niebezpieczeństwo, byleby tylko innych narazić.

Życie ludzkie opiera się na życzliwości i zgodzie, i nie strachem, ale wzajemną miłością wiąże się w sojusz i wspólną pomoc.

Seneka

Tak jak powiedział rzymski filozof, wzajemna empatia i zrozumienie dla cudzych emocji jest kluczem do polepszenia wzajemnego nastroju. Psychologowie wskazują, że możemy rozwinąć naszą inteligencję emocjonalną dzięki osobom, które posiadają ją lepiej rozwiniętą od nas. Jednak, czy to też nie jest jeden z aspektów problemu?

Oczekiwania

Nawarstwiające problemy życiowe sprawiają, że rosną w nas oczekiwania wobec osób bliższych. Liczymy na empatię oraz pomoc. Zawód miłosny oraz nieporozumienia rodzinne są trzecim z głównych przyczyn popełniania samobójstw. Jeśliby założyć, że problem samobójstw nie jest jednoczynnikowy, dojdziemy do wniosku, że w przypadku trudnej sytuacji materialnej, brak zrozumienia i bliskości może potęgować problem.

Jakże powszechne jest dzisiaj zjawisko brania ślubu przed uświadomieniem sobie własnego potencjału. Jakże daleko rozmijają się z moim osobistym doświadczeniem wszystkie artykuły, zarzucające obecnej generacji mężczyzn dziecinność i apatyczność. To, czego naprawdę chcą faceci, sprowadza się do połączenia z wymarzoną dziewczyną, aby następnie osiąść w wygodnym beta-kokonie, jakim jest monogamia. Faceci chcą stałych związków. Co więcej, pielęgnowane przez całe życie głupkowate uwarunkowanie sprawia, że zaangażowanie się w relację stało się czymś niezbędnym.

Rollo Tomassi

We współczesnej kulturze (a w szczególności w kinie, niech za przykład posłuży niedawny artykuł na temat filmu Her) możemy z łatwością zauważyć, jak mocno akcentuje się rolę kobiety w życiu mężczyzny, co przybiera niemal formę stawiania jej za główny cel egzystencji. Pielęgnowana w mężczyznach wrażliwość i przekonanie o bezwarunkowej miłości ze strony kobiety, to mieszanka wybuchowa, która może być opłakana w skutkach. Nie jest to jednak głównym temat, tego artykułu.

Coraz częściej słyszymy o tym, że to „toksyczna męskość” jest jednym z głównych problemów, przez który mężczyźni nie radzą sobie w życiu — wygórowane oczekiwania, tłumienie uczuć, presja rywalizacyjna, sztuczne standardy kulturowe. O ile nie wykluczam istnienia negatywnych czynników związanych ze wpływem środowiska na mężczyzn, o tyle problem „toksycznej męskości” jest w moim przekonaniu w dużej mierze dialektyczny.

Być facetem

Męska, opanowana i zaradna postawa nie jest niczym złym. Problemem jest to, jak ją rozumiemy i czy dostrzegamy jej istotę w naturze.

Termin „toksyczna męskość” jest w dużej mierze kazuistyczny i zniekształcony. Co najgorsze wpędza mężczyzn w poczucie bycia gorszym. Ta kategoria mieści w sobie wiele narzuconych z góry kazuistycznych definicji, o których wspominałem wyżej. Dla przykładu, gdy mowa jest o tradycyjnie męskiej polityce emocji, mówimy o ich tłumieniu, nie o radzeniu sobie z nimi. Gdy mowa jest o „tradycyjnie męskich normach kulturowych”, a w tym kontekście o podejmowaniu ryzyka i dążeniu do uzyskania statusu społecznego, nie widzi się tego, że takich zachowań wymaga działanie w społeczeństwie, a ich uczestnikami są nie tylko mężczyźni, ale i kobiet włącznie. Pogłębianie w mężczyzn poczucia bycia ofiarą tylko nawarstwi ten problem. Należy przy tym pamiętać, że głównym czynnikiem pobudzającym depresję są pielęgnowane, skryte emocje.

Okazywanie wrażliwości nie jest niczym złym, należy jednak pamiętać, że nie każdy będzie umieć ją docenić, a w tej kwestii partner nie zawsze daje ku temu sposobność. Kobiety zwykle poszukują mężczyzn silniejszych emocjonalnie od siebie. Tym samym pragnienie zatopienia się w bezpieczne i bezinteresowne ramiona kobiety jest płonną nadzieją.

Co z tymi emocjami?

Natura ludzka składa się z dwóch żywiołów, racjonalnego (rozumnego) i zwierzęcego (emocjonalnego). Pogodzenie tych dwóch aspektów jest kluczem szczęśliwości. Emocje dają napęd naszemu rozumowi, pozwalają poznać to, co piękne i wyznaczyć cel, rozum jest środkiem do jego osiągnięcia. Współcześnie żyjemy w empatycznej kulturze, której ciężko jest zweryfikować prawdę z rzeczywistością. Mimo promowanego zewsząd współczucia i empatii wciąż spotykamy się z przemocą i koniecznością podejmowania ryzyka. Otwarte wyparcie się tych zjawisk wcale nie sprawi, że nie będziemy musieli się pewnego dnia stawić im czoła. Warto się przy tym wspierać, gdyż w wielu przypadkach może to zaradzić kryzysowej sytuacji. Należy przy tym jednak pamiętać, że to silny mężczyzna skłonny do podejmowania ryzyka, zdeterminowany, stawiający sobie wymagania i cele jest tym, który znajdzie sens życia i w którym inni znajdą oparcie. Tak będzie zawsze, bo taka właśnie jest natura ludzka.

Źródła:

  1. http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-04-01/duza-liczba-samobojstw-w-polsce-jest-ich-wiecej-niz-ofiar-wypadkow/
  2. https://www.psychologytoday.com/intl/blog/headshrinkers-guide-the-galaxy/201503/how-manage-your-feelings-successfully
  3. http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze
  4. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/statystyka-przyczyn-zgonow/zamachy-samobojcze-w-2016-r-,5,1.html

Mężczyzna racjonalny

Czy jesteś wystarczająco pewny siebie, żeby jak prawdziwy mężczyzna przyjąć odtrącenie na klatę, uśmiechnąć się nonszalancko i wrócić po więcej?
Czy może uciekniesz, odcinając się od reszty świata za wygodnym buforem?
Przekonaj się!