Prawo do państwowej emerytury dla rodziców czwórki dzieci, wbrew zapewnieniom rządu, będzie jednak dyskryminować ojców. Nowe świadczenie będzie obejmować jedynie wąską grupę mężczyzn. 

Jak informuje portal infor.pl w projekcie dotyczącym emerytury dla rodziców wielodzietnej rodziny jest kontrowersyjny zapis, który dyskryminuje praktycznie wszystkich ojców, którzy wychowują czwórkę lub większą liczbę dzieci.

Świadczenie ma być przyznane osobom mieszkającym w Polsce oraz obcokrajowcy z prawem pobytu (o ile mieszkali w Polsce co najmniej 10 lat od co najmniej 16-ego roku życia). Ze wsparcia, po ukończeniu 60 lat, będzie mogła skorzystać matka, która urodziła i wychowała (bądź tylko wychowała) co najmniej czworo dzieci. Taka sama pomoc będzie przysługiwać mającemu 65 lat ojcu, jednak tylko wtedy, gdy wychowywał dzieci po śmierci matki albo po porzuceniu przez nią rodziny.

Kontrowersyjny zapis oprotestował NSZZ „Solidarność”. Zdaniem związkowców ograniczenie emerytury dla mężczyzn do wąskiej grupy samotnych ojców jest dyskryminujące. Zwłaszcza w kontekście XXI wieku, gdy rodzice preferują bardziej partnerskie relacje domowe. Po konsultacjach wprowadzono dodatkowy zapis mówiący, że świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało także ojcu w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę. Ale to, według dr Tomasza Lasockiego z Katedry Prawa Ubezpieczeń WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, nie rozwiązuje problemów.

– Korekta spowoduje rozszerzenie katalogu sytuacji życiowych, w których mężczyzna może skorzystać z tego świadczenia. Nie zmienia to jednak faktu, że jest ono skierowane przede wszystkim do kobiet. Rodzice nie będą mogli zadecydować, które z nich będzie jego beneficjentem. A przecież zdarza się, choć nieczęsto, że to matka była żywicielem rodziny i dostanie emeryturę, a na ojca spadł ciężar zajmowania się dziećmi, przez co nie wypracował minimalnego stażu. W konsekwencji chciałby z takiego świadczenia skorzystać, ale ustawa tego nie umożliwi – podkreśla dr Tomasz Lasocki. W jego ocenie jest to naruszenie zasady równości płci.

– Ustawodawca powinien zapewnić możliwość podjęcia decyzji w tej kwestii rodzicom – dodaje.

Podobne zdanie na ten temat ma Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

– W ubezpieczeniach społecznych, podobnie jak w pozostałych dziedzinach, stosuje się zasadę niedyskryminacji. Stąd wątpliwości budzi to, że w najnowszej wersji projektu zachowano dodatkowe warunki ograniczające możliwość przyznania świadczenia uzupełniającego ojcom, które nie mają zastosowania w odniesieniu do matek – uważa ekspert.

Warto dodać, że projekt emerytury dla rodziców wielodzietnej rodziny budzi wątpliwości nie tylko w sferze równości płci, ale również w przypadku innych aspektów prawnych, jak chociażby definicja wychowania.

źródło: infor.pl

Mężczyzna racjonalny

Czy jesteś wystarczająco pewny siebie, żeby jak prawdziwy mężczyzna przyjąć odtrącenie na klatę, uśmiechnąć się nonszalancko i wrócić po więcej?
Czy może uciekniesz, odcinając się od reszty świata za wygodnym buforem?
Przekonaj się!